Welkom op de website van Dakoor.

Dakoor is een gemengd koor met een goed evenwicht tussen vrouwen- en mannenstemmen en met een veelzijdig repertoire.

Elke twee jaar werken we aan nieuwe liederen rond een bepaald thema.

Onze dirigent is Herma Timmer.

Heb je belangstelling om mee te zingen? We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe leden. Je bent van harte welkom om een keer een repetitie bij te wonen. Gebruik de contactpagina van deze site om daarover een afspraak te maken.


doorgestuurd door Marlies Rikhof (Dansen)

opgestuurd door Marlies Rikhof (You spotted Snakes, Mendelssohn)